Логистика на текстил

Експресни доставки на различни по обем партиди конфекция с модерни специализирани автомобили. Изпращане и доставка на мостри. Транспорт на материали за производство. Консолидиране и дистрибуция на готовата продукция – както дрехи на закачалки, така и опаковани в кашони. Директна доставка до магазин или склад на клиента. Гарантирани срокове на доставка. Доставки в определен ден или в определен час. Складиране. Предлагаме и превоз на групажни пратки от дрехи на закачалки.