УСЛУГИ

ЕКСПРЕСНИ
ДОСТАВКИ

При непрекъснат транзит извършваме доставки в цяла Европа и страната…
9

ЛОГИСТИКА
НА ТЕКСТИЛ

Експресни доставки с модерни специализирани автомобили…
9

ПРЕВОЗ НА
ВИСОКООБЕМНИ ТОВАРИ

Хенгери до 120свм, мегатрейлъри до 102 свм…
9

ПРЕВОЗ НА СТОКИ
ПОД ТЕМПЕРАТУРЕН РЕЖИМ

Експресни доставки, възможност за превоз на групажни пратки…
9

ПРЕВОЗ НА
ОПАСНИ ТОВАРИ

Повечето от превозните средства са оборудвани за превоз на опасни товари (ADR)…
9

ПРЕВОЗ НА
ИЗВЪНГАБАРИТНИ ТОВАРИ

Тежки товари с извънгабаритни дължини/ширини…
9

ПРЕВОЗ НА
ЛИЧНИ ВЕЩИ

Превоз на комплектни и групажни пратки от/до България…
9

КОМБИНИРАНИ
ТРАНСПОРТИ

По земя, въздух и море…
9

ЛОГИСТИКА

По проекти – Консултации, организации и изпълнение на комплексни логистични решения…
9